The Journal of Toxicological Sciences

Archive

Vol.48, No.6, 311-374, 2023

Yuko Sakaguchi, Marin Mizukami, Yamashiro Hiroka, Kayuko Miyasaka, Kyoko Niwa, Koji Arizono and Nobuhiro Ichikawa
J. Toxicol. Sci., Vol.48, No.6, 311-321, 2023
Takeshi Toyoda, Mizuki Sone, Kohei Matsushita, Hirotoshi Akane, Jun-ichi Akagi, Tomomi Morikawa, Yasuko Mizuta, Young-Man Cho and Kumiko Ogawa
J. Toxicol. Sci., Vol.48, No.6, 323-332, 2023
Masao Togao, Takashi Kurakawa, Shinnosuke Tajima, Gaku Wagai, Yuki Ohta-Takada, Jun Otsuka, Akinobu Kurita and Koji Kawakami
J. Toxicol. Sci., Vol.48, No.6, 333-343, 2023
Jia Luo, Jitong Liu, Yan Mou, Feng Luo, Qian Liao and Yongqiong Liao
J. Toxicol. Sci., Vol.48, No.6, 345-354, 2023
Yasukazu Takanezawa, Ryosuke Nakamura, Yuka Ohshiro, Shimpei Uraguchi and Masako Kiyono
J. Toxicol. Sci., Vol.48, No.6, 355-361, 2023
Takayuki Abo, Yuuki Deguchi, Takuo Yuki, Yutaka Takahashi, Masaaki Miyazawa and Hitoshi Sakaguchi
J. Toxicol. Sci., Vol.48, No.6, 363-374, 2023
Masaya Motohashi, Michael F. Wempe, Tomoko Mutou, Yuya Okayama, Norio Kansaku, Hiroyuki Takahashi, Masahiro Ikegami, Masao Asari, Shin Wakui
J. Toxicol. Sci., Vol.48, No.6, R1, 2023

PAGE TOP