The Journal of Toxicological Sciences

Archive

Vol.48, No.10, 527-569, 2023

Seiichiro Kurashige, Naomi Matsutani, Toyohiko Aoki, Terutaka Kodama, Yasuteru Otagiri and Yuko Togashi
J. Toxicol. Sci., Vol.48, No.10, 527-534, 2023
Qifeng Zhu, Fan Jiang, Yuanbo Song, Lili Lu, Fajian He, Shuqi Huang, Zhaoying Huang, Jing Yao, Ningning Lei, Jianmin Huang and Shijin Lu
J. Toxicol. Sci., Vol.48, No.10, 535-546, 2023
Takahiro Kaji, Toshinobu Kuroishi, Kanan Bando, Masatoshi Takahashi and Shunji Sugawara
J. Toxicol. Sci., Vol.48, No.10, 557-569, 2023

PAGE TOP