The Journal of Toxicological Sciences

Archive

Vol.44, No.3, 133-224, 2019

Wei Zhang, Ruiguo Wang, John P. Giesy, Yang Li, Peilong Wang
J. Toxicol. Sci., Vol.44, No.3, 133-144, 2019
Yuki Kishino, Tomoko Hasegawa, Shingo Arakawa, Yukari Shibaya, Takashi Yamoto, Kazuhiko Mori
J. Toxicol. Sci., Vol.44, No.3, 145-153, 2019
Juan Tang, Xiangjun Lu, Bin Chen, Enqi Cai, Wenli Liu, Jinxiao Jiang, Feifei Chen, Xiaodong Shan, Hangjun Zhang
J. Toxicol. Sci., Vol.44, No.3, 155-165, 2019
Xiaoyu Qu, Huan Gao, Lina Tao, Yueming Zhang, Jinghui Zhai, Jingmeng Sun, Yanqing Song, Sixi Zhang
J. Toxicol. Sci., Vol.44, No.3, 167-175, 2019
Qi Yu, Namin Feng, Yan Hu, Foquan Luo, Weihong Zhao, Weilu Zhao, Zhiyi Liu, Mengyuan Li, Lin Xu, Liuqing Wu, Yulin Liu
J. Toxicol. Sci., Vol.44, No.3, 177-189, 2019
Yo Shinoda, Shunsuke Ehara, Satoshi Tatsumi, Eiko Yoshida, Tsutomu Takahashi, Komyo Eto, Toshiyuki Kaji, Yasuyuki Fujiwara
J. Toxicol. Sci., Vol.44, No.3, 191-199, 2019
Nobuyuki Kakutani, Toyomichi Nanayama, Yukihiro Nomura
J. Toxicol. Sci., Vol.44, No.3, 201-211, 2019
Takafumi Mitachi, Mai Kouzui, Ryo Maruyama, Kunihiko Yamashita, Shinichi Ogata, Hajime Kojima, Hiroshi Itagaki
J. Toxicol. Sci., Vol.44, No.3, 213-224, 2019

PAGE TOP