The Journal of Toxicological Sciences

Archive

Vol. 41, No. 1, 1-173, 2016

Moayad Saad, Kate Cavanaugh, Evy Verbueken, Casper Pype, Christophe Casteleyn, Chris Van Ginneken, Steven Van Cruchten
J. Toxicol. Sci., Vol.41, No.1, 1-11, 2016
Hidenori Yamanaka, Masahiro Takeyoshi
J. Toxicol. Sci., Vol.41, No.1, 13-16, 2016
Do Young Kwon, Hyun-Mi Kim, Eunji Kim, Yeon-Mi Lim, Pilje Kim, Kyunghee Choi, Jung-Taek Kwon
J. Toxicol. Sci., Vol.41, No.1, 17-24, 2016
Takahito Toyotome, Hiroki Takahashi, Katsuhiko Kamei
J. Toxicol. Sci., Vol.41, No.1, 25-31, 2016
Hiroyuki Bito, Norihisa Hamaguchi, Hirokazu Hirai, Koichi Ogawa
J. Toxicol. Sci., Vol.41, No.1, 33-44, 2016
Xiaoyan Li, Lijuan Zhang, Lili Yu, Wei Wei, Xueyan Lin, Xiaoman Hou, Yongjie Tian
J. Toxicol. Sci., Vol.41, No.1, 45-53, 2016
Hiroki Yoshioka, Haruki Usuda, Tsunemasa Nonogaki, Satomi Onosaka
J. Toxicol. Sci., Vol.41, No.1, 55-63, 2016
Sittiporn Parnmen, Sujitra Sikaphan, Siriwan Leudang, Thitiya Boonpratuang, Achariya Rangsiruji, Khwanruan Naksuwankul
J. Toxicol. Sci., Vol.41, No.1, 65-76, 2016
Masayuki Kimura, Sayaka Mizukami, Yousuke Watanabe, Yasuko Hasegawa-Baba, Nobuhiko Onda, Toshinori Yoshida, Makoto Shibutani
J. Toxicol. Sci., Vol.41, No.1, 91-104, 2016
Yuya Yamaguchi, Harishkumar Madhyastha, Radha Madhyastha, Narantsog Choijookhuu, Yoshitaka Hishikawa, Yutthana Pengjam, Yuichi Nakajima, Masugi Maruyama
J. Toxicol. Sci., Vol.41, No.1, 105-113, 2016
Takeshi Wada, Yuji Nakamura, Xin Cao, Hiroshi Ohara, Hiroko Izumi-Nakaseko, Kentaro Ando, Yuji Nakazato, Atsushi Sugiyama
J. Toxicol. Sci., Vol.41, No.1, 115-122, 2016
Younes Zaid, Fatimazahra Marhoume, Nezha Senhaji, Kevin Kojok, Hicham Boufous, Abdallah Naya, Mounia Oudghiri, Youssef Darif, Norddine Habti, Soukaina Zouine, Fekhaoui Mohamed, Abderahmane Chait, Abdellah Bagri
J. Toxicol. Sci., Vol.41, No.1, 123-128, 2016
Shiho Oeda, Morihiko Hirota, Hayato Nishida, Takao Ashikaga, Hitoshi Sasa, Setsuya Aiba, Yoshiki Tokura, Hirokazu Kouzuki
J. Toxicol. Sci., Vol.41, No.1, 129-142, 2016
Toshiro Niwa, Mari Morimoto, Takako Hirai, Tomomi Hata, Misato Hayashi, Yurie Imagawa
J. Toxicol. Sci., Vol.41, No.1, 143-146, 2016
Takashi Kubo, Yukie Kuroda, Shinichiro Horiuchi, Su-Ryang Kim, Yuko Sekino, Seiichi Ishida
J. Toxicol. Sci., Vol.41, No.1, 147-153, 2016
Masashi Takagi, Seigo Sanoh, Masataka Santoh, Yoko Ejiri, Yaichiro Kotake, Shigeru Ohta
J. Toxicol. Sci., Vol.41, No.1, 155-164, 2016
Junming Wang, Mingsan Miao, Lingbo Qu, Ying Cui, Yueyue Zhang
J. Toxicol. Sci., Vol.41, No.1, 165-173, 2016

PAGE TOP