The Journal of Toxicological Sciences

Archive

Vol. 33, No. 2, 123-249, 2008

Dai Nakae, Horoshi Onodera, Osamu Fueki, Tsutomu Urano, Noriyuki Komiyama, Fumio Sagami, Shuichi Kai, Chihiro Nishimura, Tohru Inoue
J. Toxicol. Sci., Vol.33, No.2, 123-126, 2008
Masayoshi Takabatake, Makoto Shibutani, Yasuaki Dewa, Jihei Nishimura, Hironobu Yasuno, Meilan Jin, Masako Muguruma, Taichi Kono, Kunitoshi Mitsumori
J. Toxicol. Sci., Vol.33, No.2, 127-140, 2008
Hirokazu Kano, Yumi Umeda, Misae Saito, Hideki Senoh, Hisao Ohbayashi, Shigetoshi Aiso, Kazunori Yamazaki, Kasuke Nagano, Shoji Fukushima
J. Toxicol. Sci., Vol.33, No.2, 141-153, 2008
Kosuke Kawamoto, Yasuo Nishikawa, Kazunori Oami, Yihe Jin, Itaru Sato, Norimitsu Saito, Shuji Tsuda
J. Toxicol. Sci., Vol.33, No.2, 155-161, 2008
Priyanka Priyadarsiny, Sunil K. Khattar, Renu Malik, Venkatesha Udupa, Arigila Seshaiah, Shamsur Rahman, Vyas Madhavrao Shingatgeri, Roop Singh Bora, Kulvinder Singh Saini
J. Toxicol. Sci., Vol.33, No.2, 163-173, 2008
Yuko Nukada, Masaaki Miyazawa, Nanae Kosaka, Yuichi Ito, Hitoshi Sakaguchi, Naohiro Nishiyama
J. Toxicol. Sci., Vol.33, No.2, 175-185, 2008
Katsumi Fukino, Yuka Sasaki, Shigekazu Hirai, Takayuki Nakamura, Masayo Hashimoto, Fumio Yamagishi, Koichi Ueno
J. Toxicol. Sci., Vol.33, No.2, 187-195, 2008
Hironobu Yasuno, Jihei Nishimura, Yasuaki Dewa, Masako Muguruma, Masayoshi Takabatake, Yuji Murata, Makoto Shibutani, Kunitosh Mitsumori
J. Toxicol. Sci., Vol.33, No.2, 197-207, 2008
Akihiro Miyamoto, Miyako Takeshita, Hidemitsu Pan-Hou, Hiroyuki Fujimori
J. Toxicol. Sci., Vol.33, No.2, 209-217, 2008
Doha Yahia, Chiaki Tsukuba, Midori Yoshida, Itaru Sato, Shuji Tsuda
J. Toxicol. Sci., Vol.33, No.2, 219-226, 2008
Chihaya Koriyama, Francia I. Campos, Megumi Yamamoto, Mauricio Serra, Gabriel Carrasquilla, Edwin Carrascal, Suminori Akiba
J. Toxicol. Sci., Vol.33, No.2, 227-235, 2008
Kanako Ugai, Kazuhiro Nishimura, Katsumi Fukino, Tomonori Nakamura, Koichi Ueno
J. Toxicol. Sci., Vol.33, No.2, 237-240, 2008
Dai Watanabe, Hisako Hori, Toshiya Ishii, Makoto Ishigami, Hiroyasu Mizuguchi, Tsutomu Ishikawa, Toru Hoshiya, Azusa Okaniwa, Toshifumi Oyamada
J. Toxicol. Sci., Vol.33, No.2, 241-244, 2008
Masami Suzuki, Etsuko Fujii, Chie Kato, Masaki Yamazaki, Kenji Adachi, Tetsuro Sugimoto, Kunio Doi
J. Toxicol. Sci., Vol.33, No.2, 245-249, 2008

PAGE TOP