The Journal of Toxicological Sciences

Archive

Vol. 39, No. 6, 815-917, 2014

Takashi Ashino, Kanae Hakukawa, Yuka Itoh, Satoshi Numazawa
J. Toxicol. Sci., Vol.39, No.6, 815-820, 2014
Yuichi Miki, Jiro Akimoto, Michika Hiranuma, Yasuyuki Fujiwara
J. Toxicol. Sci., Vol.39, No.6, 821-827, 2014
Rafiq Ullah, Amina Zuberi, Sana Ullah, Imdad Ullah, Farman Ullah Dawar
J. Toxicol. Sci., Vol.39, No.6, 829-836, 2014
Ko Omura, Takeki Uehara, Yuji Morikawa, Hitomi Hayashi, Kunitoshi Mitsumori, Keiichi Minami, Masayuki Kanki, Hiroshi Yamada, Atsushi Ono, Tetsuro Urushidani
J. Toxicol. Sci., Vol.39, No.6, 837-848, 2014
Isela Álvarez-González, Eduardo Madrigal-Bujaidar, Seydi Castro-García
J. Toxicol. Sci., Vol.39, No.6, 849-859, 2014
Ke Du, Tsutomu Takahashi, Shusuke Kuge, Akira Naganuma, Gi-Wook Hwang
J. Toxicol. Sci., Vol.39, No.6, 861-866, 2014
Kenichi Kobayashi, Hisayo Kubota, Rieko Hojo, Muneyuki Miyagawa
J. Toxicol. Sci., Vol.39, No.6, 867-874, 2014
Xiaodong Wang, Arong Jin, Min An, Yumei Ding, Ya Tuo, Yi Qiu
J. Toxicol. Sci., Vol.39, No.6, 887-896, 2014
Masanori Horie, Haruhisa Kato, Shigehisa Endoh, Katsuhide Fujita, Lilian Kaede Komaba, Keiko Nishio, Ayako Nakamura, Arisa Miyauchi, Kazuhiro Yamamoto, Shinichi Kinugasa, Yoshihisa Hagihara, Yasukazu Yoshida, Hitoshi Iwahashi
J. Toxicol. Sci., Vol.39, No.6, 897-907, 2014
Xiaoyun Zhang, Qizhu Tang, Li Xu
J. Toxicol. Sci., Vol.39, No.6, 909-917, 2014

PAGE TOP