The Journal of Toxicological Sciences

Archive

Vol. 37, No. 3, 455-666, 2012

Anusak Kijtawornrat, Suwanakiet Sawangkoon, Robert L. Hamlin
J. Toxicol. Sci., Vol.37, No.3, 455-462, 2012
Mariko Matsumoto, Hideki Serizawa, Masao Sunaga, Hina Kato, Mika Takahashi, Mutsuko Hirata-Koizumi, Atsushi Ono, Eiichi Kamata, Akihiko Hirose
J. Toxicol. Sci., Vol.37, No.3, 463-474, 2012
Sayaka Kemmochi, Keisuke Shimamoto, Ayako Shiraki, Nobuhiko Onda, Keiji Hasumi, Kazuhiko Suzuki, Kunitoshi Mitsumori, Makoto Shibutani
J. Toxicol. Sci., Vol.37, No.3, 475-482, 2012
Hiroshi Inada, Kazuhiro Chihara, Akihito Yamashita, Izuru Miyawaki, Chiharu Fukuda, Yumi Tateishi, Takeshi Kunimatsu, Juki Kimura, Hitoshi Funabashi, Takashi Miyano
J. Toxicol. Sci., Vol.37, No.3, 483-490, 2012
Hitomi Hayashi, Keisuke Shimamoto, Eriko Taniai, Yuji Ishii, Reiko Morita, Kazuhiko Suzuki, Makoto Shibutani, Kunitoshi Mitsumori
J. Toxicol. Sci., Vol.37, No.3, 491-501, 2012
Takashi Yamada, Yushiro Tanaka, HuiQi Zhang, Ryuichi Hasegawa, Yuki Sakuratani, Ovanes Mekenyan, Yasushi Yamazoe, Jun Yamada, Makoto Hayashi
J. Toxicol. Sci., Vol.37, No.3, 503-515, 2012
Hitomi Hayashi, Eriko Taniai, Reiko Morita, Atsunori Yafune, Kazuhiko Suzuki, Makoto Shibutani, Kunitoshi Mitsumori
J. Toxicol. Sci., Vol.37, No.3, 517-526, 2012
Fumiyuki Nakane, Masaki Kunieda, Shigekazu Shimizu, Yoshihiko Kobayashi, Hirotoshi Akane, Yasuki Akie, Akemi Saito, Masayoshi Noguchi, Toshihito Kadota, Kunitoshi Mitsumori
J. Toxicol. Sci., Vol.37, No.3, 527-537, 2012
Hitoshi Tainaka, Hikari Takahashi, Masakazu Umezawa, Hiromitsu Tanaka, Yoshitake Nishimune, Shigeru Oshio, Ken Takeda
J. Toxicol. Sci., Vol.37, No.3, 539-548, 2012
Kentaro Ando, Kan Takagi, Hirokazu Tsubone
J. Toxicol. Sci., Vol.37, No.3, 549-553, 2012
Tomohisa Nakada, Kazuma Kiyotani, Shunsuke Iwano, Takahiko Uno, Masanao Yokohira, Keiko Yamakawa, Masaki Fujieda, Tetsuya Saito, Hiroshi Yamazaki, Katsumi Imaida, Tetsuya Kamataki
J. Toxicol. Sci., Vol.37, No.3, 555-563, 2012
Kenichi Kobayashi, Hisayo Kubota, Katsumi Ohtani, Rieko Hojo, Muneyuki Miyagawa
J. Toxicol. Sci., Vol.37, No.3, 565-573, 2012
Koichi Tomoda, Kaoru Kubo, Takashi Asahara, Koji Nomoto, Yasue Nishii, Yoshifumi Yamamoto, Masanori Yoshikawa, Hiroshi Kimura
J. Toxicol. Sci., Vol.37, No.3, 575-585, 2012
Hiroshi Inada, Kazuhiro Chihara, Akihito Yamashita, Izuru Miyawaki, Chiharu Fukuda, Yumi Tateishi, Takeshi Kunimatsu, Juki Kimura, Hitoshi Funabashi, Takashi Miyano
J. Toxicol. Sci., Vol.37, No.3, 587-594, 2012
Shingo Arakawa, Takanori Maejima, Kazunori Fujimoto, Takashi Yamaguchi, Masae Yagi, Tomomi Sugiura, Ryo Atsumi, Yasushi Yamazoe
J. Toxicol. Sci., Vol.37, No.3, 595-605, 2012
Kenji Taki, Tamio Fukushima, Ryota Ise, Ikuo Horii, Takemi Yoshida
J. Toxicol. Sci., Vol.37, No.3, 607-615, 2012
Atsushi Watanabe, Shigeki Yoneyama, Mikio Nakajima, Norihiro Sato, Ryoko Takao-Kawabata, Yukihiro Isogai, Aki Sakurai-Tanikawa, Kazuhiro Higuchi, Akihito Shimoi, Hideyuki Yamatoya, Kenji Yoshida, Terutomo Kohira
J. Toxicol. Sci., Vol.37, No.3, 617-629, 2012
Misawa Ishii, Toshiaki Yamauchi, Kiyoshi Matsumoto, Gen Watanabe, Kazuyoshi Taya, Fumio Chatani
J. Toxicol. Sci., Vol.37, No.3, 631-638, 2012
Nobuhito Tabuchi, Manabu Hattori, Makiko Shimizu, Misao Koide, Hiroshi Yamazaki
J. Toxicol. Sci., Vol.37, No.3, 639-643, 2012
Kensuke Satomoto, Yuichi Kuroiwa, Yasunori Masubuchi, Hiroyuki Uemura, Yousuke Oshima, Shuzo Okazaki
J. Toxicol. Sci., Vol.37, No.3, 645-647, 2012
Hideyuki Ajisaka, Masaki Okajima, Yoshikazu Goto, Takumi Taniguchi, Hideo Inaba
J. Toxicol. Sci., Vol.37, No.3, 649-654, 2012
Dionne Maioha Arthur, Jack C. Ng, Matti A. Lang, A’edah Abu-Bakar
J. Toxicol. Sci., Vol.37, No.3, 655-661, 2012
Yoshifumi Takahashi, Shozo Tsuruta, Akiko Honda, Yasuyuki Fujiwara, Masahiko Satoh, Akira Yasutake
J. Toxicol. Sci., Vol.37, No.3, 663-666, 2012

PAGE TOP