The Journal of Toxicological Sciences

Archive

Vol. 41, No. 4, 449-572, 2016

Haruna Tamano, Kazuki Ide, Paul Anthony Adlard, Ashley Ian Bush, Atsushi Takeda
J. Toxicol. Sci., Vol.41, No.4, 449-457, 2016
James Eric McDuffie, Steven Lee, Jing Ying Ma, Yafei Chen, Sandra Snook
J. Toxicol. Sci., Vol.41, No.4, 459-468, 2016
Juan Tang, Cheng-Min Li, Lian Li, Jie Wu, Gen-Lin Wang
J. Toxicol. Sci., Vol.41, No.4, 469-477, 2016
Takuya Uchikawa, Toshihiro Kanno, Isao Maruyama, Nobuko Mori, Akira Yasutake, Yuji Ishii, Hideyuki Yamada
J. Toxicol. Sci., Vol.41, No.4, 479-487, 2016
Keisuke Yoshimoto, Hoang Thi Van Anh, Atsushi Yamamoto, Chihaya Koriyama, Yasuhiro Ishibashi, Masaaki Tabata, Atsuhiro Nakano, Megumi Yamamoto
J. Toxicol. Sci., Vol.41, No.4, 489-500, 2016
Yukari Shigemoto-Mogami, Kazue Hoshikawa, Akihiko Hirose, Kaoru Sato
J. Toxicol. Sci., Vol.41, No.4, 501-509, 2016
Thomas H. Snider, Michael C. Babin, David A. Jett, Gennady E. Platoff Jr., David T. Yeung
J. Toxicol. Sci., Vol.41, No.4, 511-521, 2016
Yoshika Iwata, Asako Harada, Toshiko Hara, Chiyomi Kubo, Tomoaki Inoue, Mitsuyasu Tabo, Corinne Ploix, Tobias Manigold, Heather Hinton, Masayuki Mishima
J. Toxicol. Sci., Vol.41, No.4, 523-531, 2016
JuOae Chang, Chang-Woo Lee, Helal Hussain Alsulimani, Jee Eun Choi, Joo-Kyung Lee, AhYoung Kim, Bae Ho Park, Jonghan Kim, HeaYeon Lee
J. Toxicol. Sci., Vol.41, No.4, 533-542, 2016
Zhengyu Tan, Jun Zhou, Houyang Chen, Qianxing Zou, Shiqi Weng, Tao Luo, Yuxin Tang
J. Toxicol. Sci., Vol.41, No.4, 543-549, 2016
Hitomi Ozaki, Kazumi Sugihara, Yoko Watanabe, Shigeru Ohta, Shigeyuki Kitamura
J. Toxicol. Sci., Vol.41, No.4, 551-560, 2016
Shu Dong, Qi-Long Chen, Ya-Nan Song, Yang Sun, Bin Wei, Xiao-Yan Li, Yi-Yang Hu, Ping Liu, Shi-Bing Su
J. Toxicol. Sci., Vol.41, No.4, 561-572, 2016

PAGE TOP