The Journal of Toxicological Sciences

Archive

Vol. 36, No. 5, 507-693, 2011

Kiyomitsu Nemoto, Takahiro Tanaka, Ayaka Ikeda, Sei Ito, Masanori Mizukami, Tokihiro Hikida, Toshie Gamou, Wataru Habano, Shogo Ozawa, Kaoru Inoue, Midori Yoshida, Akiyoshi Nishikawa, Masakuni Degawa
J. Toxicol. Sci., Vol.36, No.5, 507-514, 2011
Yoko Morita, Shigenori Iwai, Isao Kuraoka
J. Toxicol. Sci., Vol.36, No.5, 515-521, 2011
Yoshiyuki Goto, Shiho Takeda, Toshinori Araki, Takayuki Fuchigami
J. Toxicol. Sci., Vol.36, No.5, 523-529, 2011
Minoru Yoshida, Masako Honda, Chiho Watanabe, Masahiko Satoh, Akira Yasutake
J. Toxicol. Sci., Vol.36, No.5, 539-547, 2011
Akeem Olalekan Lawal, Adetola Folusho Lawal, Augustine Ologundudu, Olawale Yakubu Adeniran, Akhere Omonkhua, Federick Obi
J. Toxicol. Sci., Vol.36, No.5, 549-557, 2011
Hikari Takahashi, Hitoshi Tainaka, Masakazu Umezawa, Ken Takeda, Hiromitsu Tanaka, Yoshitake Nishimune, Shigeru Oshio
J. Toxicol. Sci., Vol.36, No.5, 559-567, 2011
Noriyuki Suzuki, Satoshi Ando, Kayo Sumida, Nobuyuki Horie, Koichi Saito
J. Toxicol. Sci., Vol.36, No.5, 569-585, 2011
Akinsomisoye Olumide Stephen, Raji Yinusa
J. Toxicol. Sci., Vol.36, No.5, 587-599, 2011
Tamio Fukushima, Kenji Taki, Ryota Ise, Ikuo Horii, Takemi Yoshida
J. Toxicol. Sci., Vol.36, No.5, 601-611, 2011
Shogo Ozawa, Toshie Gamou, Wataru Habano, Kaoru Inoue, Midori Yoshida, Akiyoshi Nishikawa, Kiyomitsu Nemoto, Masakuni Degawa
J. Toxicol. Sci., Vol.36, No.5, 613-623, 2011
Kazuaki Nakamura, Natsuko Kato, Kazuko Aizawa, Reiko Mizutani, Junji Yamauchi, Akito Tanoue
J. Toxicol. Sci., Vol.36, No.5, 625-633, 2011
Takashi Ashino, Jinko Sugiuchi, Junna Uehara, Yumiko Naito-Yamamoto, Sachiyo Kenmotsu, Yoichiro Iwakura, Seiji Shioda, Satoshi Numazawa, Takemi Yoshida
J. Toxicol. Sci., Vol.36, No.5, 635-643, 2011
Young-Seob Lee, Sin-Hee Han, Su-Hwan Lee, Young-Guk Kim, Chung-Berm Park, Ok-Hwa Kang, Joon-Ho Keum, Sung-Bae Kim, Su-Hyun Mun, Dong-Won Shin, Dong-Yeul Kwon
J. Toxicol. Sci., Vol.36, No.5, 645-651, 2011
Kazuhisa Hatayama, Yoshito Nishihara, Sayaka Kimura, Ken Goto, Daichi Nakamura, Atsushi Wakita, Yoshinaka Urasoko
J. Toxicol. Sci., Vol.36, No.5, 653-660, 2011
Chang-Eui Hong, Myung-Chan Cho, Ho-Am Jang, Su-Yun Lyu
J. Toxicol. Sci., Vol.36, No.5, 661-668, 2011
Katsunori Yamaura, Seri Akiyama, Manabu Oda, Eriko Suwa, Koichi Ueno
J. Toxicol. Sci., Vol.36, No.5, 669-674, 2011
Takuya Uchikawa, Isao Maruyama, Shoichiro Kumamoto, Yotaro Ando, Akira Yasutake
J. Toxicol. Sci., Vol.36, No.5, 675-680, 2011
Yuko Sakakibara, Shogo Sato, Ken Shirato, Natsuko Arai, Shoko Aritoshi, Naho Ogawa-Nakata, Yu Kawashima, Yui Someya, Shunta Akimoto, Manabu Jinde, Akira Shiraishi, Hisashi Ideno, Kaoru Tachiyashiki, Kazuhiko Imaizumi
J. Toxicol. Sci., Vol.36, No.5, 681-685, 2011
Dominika Suchecka, Marek Banasik, Yiliang Zhu, Raymond D. Harbison, John Biesemeier, Todd Stedeford
J. Toxicol. Sci., Vol.36, No.5, 687-689, 2011
Ena Lee, Tae Hyung Kim, Jae Seok Choi, Patra Nabanata, Na Young Kim, Mee Young Ahn, Ki Kyung Jung, Il Hyun Kang, Tae Sung Kim, Seung Jun Kwack, Byung Mu Lee, Hyung Sik Kim
J. Toxicol. Sci., Vol.36, No.5, 691-693, 2011

PAGE TOP