The Journal of Toxicological Sciences

Archive

Vol. 34, No. 5, 449-588, 2009

Masaki Takaishi, Masumi Sawada, Akinori Shimada, Junko S. Suzuki, Masahiko Satoh, Hisamitsu Nagase
J. Toxicol. Sci., Vol.34, No.5, 449-458, 2009
Sogo Nishimoto, Kota Kanda, Manami Yamawaki, Masaaki Okabe, Koichi Akiyama, Yoshimi Kakinuma, Takuya Sugahara
J. Toxicol. Sci., Vol.34, No.5, 459-468, 2009
Yasufumi Shutoh, Makio Takeda, Ryoichi Ohtsuka, Atsuko Haishima, Satoru Yamaguchi, Hideaki Fujie, Yutaka Komatsu, Keizo Maita, Takanori Harada
J. Toxicol. Sci., Vol.34, No.5, 469-482, 2009
Masanobu Sakai, Keichiro Yamashita, Naoya Takemoto, Yasuhiro Ohshima, Mitsutoshi Tsukimoto, Yusuke Shinkai, Ken Takeda, Shigeru Oshio, Shuji Kojima
J. Toxicol. Sci., Vol.34, No.5, 483-492, 2009
Fumiaki Beppu, Yoshimi Niwano, Takayuki Tsukui, Masashi Hosokawa, Kazuo Miyashita
J. Toxicol. Sci., Vol.34, No.5, 501-510, 2009
Kazuhisa Doi, Yujiro Morioka, Masuhiro Nishimura, Takeshi Kawano, Daisuke Harada, Shinsaku Naito, Aiko Yamauchi
J. Toxicol. Sci., Vol.34, No.5, 511-518, 2009
Wataru Yoshioka, Toshiya Akagi, Noriko Nishimura, Hana Shimizu, Chiho Watanabe, Chiharu Tohyama
J. Toxicol. Sci., Vol.34, No.5, 519-525, 2009
Sayuri Kojima, Junya Sasaki, Mariko Tomita, Machiko Saka, Katsumi Ishizuka, Hisao Kawakatsu, Toshinori Yoshida, Tadashi Kosaka, Akiko Enomoto, Nobuaki Nakashima, Takanori Harada
J. Toxicol. Sci., Vol.34, No.5, 527-539, 2009
Thippayarat Chahomchuen, Koichi Akiyama, Takayuki Sekito, Naoko Sugimoto, Masaaki Okabe, Sogo Nishimoto, Takuya Sugahara, Yoshimi Kakinuma
J. Toxicol. Sci., Vol.34, No.5, 541-545, 2009
Izumi Ogawa, Satoshi Furukawa, Masayoshi Abe, Yoshinori Tanaka, Seigo Hayashi, Koji Usuda
J. Toxicol. Sci., Vol.34, No.5, 547-553, 2009
Hisae Aoshima, Yasukazu Saitoh, Shinobu Ito, Shuichi Yamana, Nobuhiko Miwa
J. Toxicol. Sci., Vol.34, No.5, 555-562, 2009
Yuji Nakamura, Akira Takahara, Atsushi Sugiyama
J. Toxicol. Sci., Vol.34, No.5, 563-567, 2009
Itaru Sato, Kosuke Kawamoto, Yasuo Nishikawa, Shuji Tsuda, Midori Yoshida, Kaori Yaegashi, Norimitsu Saito, Wei Liu, Yihe Jin
J. Toxicol. Sci., Vol.34, No.5, 569-574, 2009
Soracom Chardwiriyapreecha, Tomohiro Inoue, Naoko Sugimoto, Takayuki Sekito, Ichiro Yamato, Takeshi Murata, Michio Homma, Yoshimi Kakinuma
J. Toxicol. Sci., Vol.34, No.5, 575-579, 2009
West Brett J., Su Chen X., C. Jarakae Jensen
J. Toxicol. Sci., Vol.34, No.5, 581-585, 2009
Rochelle W. Tyl
J. Toxicol. Sci., Vol.34, No.5, 587-588, 2009

PAGE TOP