The Journal of Toxicological Sciences

Archive

Vol.44, No.8, 515-574, 2019

Kenichi Kobayashi, Hisayo Kubota, Rieko Hojo, Muneyuki Miyagawa
J. Toxicol. Sci., Vol.44, No.8, 515-521, 2019
Tomonori Miura, Shotaro Uehara, Mayuko Nakazato, Takashi Kusama, Akiko Toda, Yusuke Kamiya, Norie Murayama, Makiko Shimizu, Hiroshi Suemizu, Hiroshi Yamazaki
J. Toxicol. Sci., Vol.44, No.8, 543-548, 2019
Yo Shinoda, Satoshi Tatsumi, Eiko Yoshida, Tsutomu Takahashi, Komyo Eto, Toshiyuki Kaji, Yasuyuki Fujiwara
J. Toxicol. Sci., Vol.44, No.8, 549-558, 2019
Sosuke Masuda, Sayaka Mizukami, Ayumi Eguchi, Ryo Ichikawa, Misato Nakamura, Kazuki Nakamura, Rena Okada, Takaharu Tanaka, Makoto Shibutani, Toshinori Yoshida
J. Toxicol. Sci., Vol.44, No.8, 565-574, 2019

PAGE TOP