The Journal of Toxicological Sciences

Archive

Vol. 34, No. 2, 139-244, 2009

Morihiko Hirota, Mie Suzuki, Shigenobu Hagino, Saori Kagatani, Yoshinori Sasaki, Setsuya Aiba, Hiroshi Itagaki
J. Toxicol. Sci., Vol.34, No.2, 139-150, 2009
Keiko Ose, Kaori Miyata, Kaoru Yoshioka, Yasuyoshi Okuno
J. Toxicol. Sci., Vol.34, No.2, 151-162, 2009
Maki Igarashi, Manabu Watanabe, Midori Yoshida, Kouichi Sugaya, Yoshifumi Endo, Nozomi Miyajima, Masayoshi Abe, Sumio Sugano, Dai Nakae
J. Toxicol. Sci., Vol.34, No.2, 163-174, 2009
Masahiro Mochizuki, Satomi Shimizu, Yoshinaka Urasoko, Kazuhiko Umeshita, Takashi Kamata, Takahiro Kitazawa, Daichi Nakamura, Yoshito Nishihata, Takumi Ohishi, Hiroshi Edamoto
J. Toxicol. Sci., Vol.34, No.2, 175-181, 2009
Atsushi Fujiwara, Masahiko Iino, Mikio Sasaki, Naoyuki Hironaka, Yoshio Wakasa
J. Toxicol. Sci., Vol.34, No.2, 183-190, 2009
Yoshiro Tsuji, Noriyuki Suzuki, Kazuo T. Suzuki, Yasumitsu Ogra
J. Toxicol. Sci., Vol.34, No.2, 191-200, 2009
Yayoi Hayasaki, Sanae Takada, Akiharu Hanamoto, Satoru Itoh, Sunao Manabe
J. Toxicol. Sci., Vol.34, No.2, 201-208, 2009
Takashige Kawakami, Tomohiro Ito, Seiichiroh Ohsako, Kazuhiro Shiizaki, Yoshitaka Murakami, Kazunari Hirowatari, Masao Sato, Chiharu Tohyama
J. Toxicol. Sci., Vol.34, No.2, 209-220, 2009
Makoto Take, Makoto Ohnishi, Kasuke Nagano, Seigo Yamamoto, Shoji Fukushima
J. Toxicol. Sci., Vol.34, No.2, 221-226, 2009
Joon-Woo Kim, Hiroshi Ishibashi, Ryoko Yamauchi, Nobuhiro Ichikawa, Yuji Takao, Masashi Hirano, Minoru Koga, Koji Arizono
J. Toxicol. Sci., Vol.34, No.2, 227-232, 2009
Makoto Ohnishi, Makoto Take, Seigo Yamamoto, Shoji Fukushima, Hirofumi Yajima
J. Toxicol. Sci., Vol.34, No.2, 233-237, 2009
Sogo Nishimoto, Manami Yamawaki, Koichi Akiyama, Yoshimi Kakinuma, Shin-Ichi Kitamura, Takuya Sugahara
J. Toxicol. Sci., Vol.34, No.2, 239-244, 2009

PAGE TOP