The Journal of Toxicological Sciences

Archive

Vol.44, No.7, 441-513, 2019

Kenta Watanabe, Tadashi Tsubouchi, Toru Yamada, Eiichi Hinoi, Izuru Miyawaki
J. Toxicol. Sci., Vol.44, No.7, 441-457, 2019
Takafumi Yamaguchi, Minoru Maeda, Keiko Ogata, Jun Abe, Toru Utsumi, Koji Kimura
J. Toxicol. Sci., Vol.44, No.7, 459-469, 2019
Takayuki Hoshi, Takashi Toyama, Youichi Shinozaki, Schuichi Koizumi, Jin-Yong Lee, Akira Naganuma, Gi-Wook Hwang
J. Toxicol. Sci., Vol.44, No.7, 471-479, 2019
Qingrong Li, Hongmin Zhang, Jun Zou, Xiang Feng, Dan Feng
J. Toxicol. Sci., Vol.44, No.7, 481-491, 2019
Lingling Chen, Li Zhou, Pengfei Yu, Fangfang Fang, Lei Jiang, Jian Fei, Hang Xiao, Jun Wang
J. Toxicol. Sci., Vol.44, No.7, 493-503, 2019
Nozomi Fujisawa, Chiharu Tohyama, Wataru Yoshioka
J. Toxicol. Sci., Vol.44, No.7, 505-513, 2019

PAGE TOP