The Journal of Toxicological Sciences

Archive

Vol. 42, No. 5, 529-662, 2017

Jia Luo, Sonam Gurung, Laura Lee, Jeremy M Henley, Kevin A Wilkinson, Chun Guo
J. Toxicol. Sci., Vol.42, No.5, 529-538, 2017
Kyoko Hataoka, Asuka Kaizaki-Mitsumoto, Satoshi Numazawa
J. Toxicol. Sci., Vol.42, No.5, 539-543, 2017
Kanako Noritake, Toshihiko Aki, Moe Kimura, Takeshi Funakoshi, Kana Unuma, Koichi Uemura
J. Toxicol. Sci., Vol.42, No.5, 545-551, 2017
Tomoya Fujie, Shiori Okino, Eiko Yoshida, Chika Yamamoto, Hiroshi Naka, Toshiyuki Kaji
J. Toxicol. Sci., Vol.42, No.5, 553-558, 2017
Hitomi Fujishiro, Satoko Hamao, Rina Tanaka, Taiho Kambe, Seiichiro Himeno
J. Toxicol. Sci., Vol.42, No.5, 559-567, 2017
Akemi Toyoda, Maki Sugiyama, Seiichiro Furihata, Keiji Nishizumi, Takashi Omori, Hiroshi Itagaki
J. Toxicol. Sci., Vol.42, No.5, 569-577, 2017
Vudhiporn Limprasutr, Nakkawee Saengklub, Pradtana Meedech, Anusak Kijtawornrat, Robert L. Hamlin
J. Toxicol. Sci., Vol.42, No.5, 579-587, 2017
Seigo Sanoh, Yuto Yamachika, Yuka Tamura, Yaichiro Kotake, Yasumi Yoshizane, Yuji Ishida, Chise Tateno, Shigeru Ohta
J. Toxicol. Sci., Vol.42, No.5, 589-596, 2017
Nobuhiko Miura, Hiroki Yoshioka, Atsushige Ashimori, Katsumi Ohtani, Tatsuya Hasegawa, Gi-Wook Hwang, Masayuki Ikeda, Tsunemasa Nonogaki
J. Toxicol. Sci., Vol.42, No.5, 597-604, 2017
Junpei Mori, Seigo Sanoh, Keiko Kashiwagi, Hideki Hanada, Mitsuki Shigeta, Ken-ichi T. Suzuki, Takashi Yamamoto, Yaichiro Kotake, Kazumi Sugihara, Shigeyuki Kitamura, Akihiko Kashiwagi, Shigeru Ohta
J. Toxicol. Sci., Vol.42, No.5, 605-613, 2017
Satoshi Tsuji, Masayuki Sugiura, Shunsuke Tsutsumi, Hisaharu Yamada
J. Toxicol. Sci., Vol.42, No.5, 615-627, 2017
Hiroshi Uchino, Junko Fujishima, Kaori Fukuoka, Teppei Iwakiri, Akira Kamikuri, Hidenori Maeda, Kazuhiro Nakama
J. Toxicol. Sci., Vol.42, No.5, 629-640, 2017
Takafumi Tomida, Masakazu Ishimura, Masahiro Iwaki
J. Toxicol. Sci., Vol.42, No.5, 641-650, 2017
Van Anh Thi Hoang, Hien Thu Thi Do, Tetsuro Agusa, Chihaya Koriyama, Suminori Akiba, Yasuhiro Ishibashi, Mineshi Sakamoto, Megumi Yamamoto
J. Toxicol. Sci., Vol.42, No.5, 651-662, 2017
Hongquan Zhu
J. Toxicol. Sci., Vol.42, No.5, R1, 2017

PAGE TOP