The Journal of Toxicological Sciences

Archive

Vol. 40, No. 6, 667-916, 2015

Yutaka Yonezawa, Tomoka Ohsumi, Taishi Miyashita, Akira Kataoka, Kazuto Hashimoto, Hiroaki Nejishima, Haruko Ogawa
J. Toxicol. Sci., Vol.40, No.6, 667-683, 2015
Satoshi Tsuji, Yusuke Kuwahara, Hironori Takagi, Masayuki Sugiura, Yutaka Nakanishi, Masaki Wakamatsu, Katsuki Tsuritani, Yasushi Sato
J. Toxicol. Sci., Vol.40, No.6, 685-700, 2015
Zhaoju Dong, Zhengping Hu, Haibo Zhu, Ning Li, Huijuan Zhao, Wei Mi, Wanglin Jiang, Xihou Hu, Liang Ye
J. Toxicol. Sci., Vol.40, No.6, 701-709, 2015
Juan Wang, Ping Jin, Wen-Hui Wang, Mei He, Zi-Teng Zhang, Yu Liu
J. Toxicol. Sci., Vol.40, No.6, 711-718, 2015
Taiki Kobayashi, Junichi Namekawa, Takasumi Shimomoto, Mari Yasui, Takeshi Iijima, Yasuhiro Itano, Daishiro Miura, Yoshinori Kasahara
J. Toxicol. Sci., Vol.40, No.6, 719-725, 2015
Mariko Shirota, Jun Kawashima, Tomohiro Nakamura, Junichi Kamiie, Kinji Shirota, Midori Yoshida
J. Toxicol. Sci., Vol.40, No.6, 727-738, 2015
Shuso Takeda, Rena Hirota, Sari Teradaira, Masumi Takeda-Imoto, Kazuhito Watanabe, Akihisa Toda, Hironori Aramaki
J. Toxicol. Sci., Vol.40, No.6, 739-743, 2015
Kayoko Matsunaga, Yasutaka Kuroda, Shinobu Sakai, Reiko Adachi, Reiko Teshima, Akiko Yagami, Hiroshi Itagaki
J. Toxicol. Sci., Vol.40, No.6, 745-752, 2015
Yuichiro Kanno, Shuai Zhao, Naoya Yamashita, Kazuyuki Yanai, Kiyomitsu Nemoto, Yoshio Inouye
J. Toxicol. Sci., Vol.40, No.6, 753-758, 2015
Thomas H. Snider, Christina M. Wilhelm, Michael C. Babin, Gennady E. Platoff Jr., David T. Yeung
J. Toxicol. Sci., Vol.40, No.6, 759-775, 2015
Satoshi Takahashi, Koji Morita, Makoto Kinoshita, Shin Fujimori, Toshio Ishikawa
J. Toxicol. Sci., Vol.40, No.6, 777-786, 2015
Yohei Sakamoto, Midori Yoshida, Kei Tamura, Miwa Takahashi, Yukio Kodama, Kaoru Inoue
J. Toxicol. Sci., Vol.40, No.6, 787-796, 2015
Jeffrey C. Raber, Sytze Elzinga, Charles Kaplan
J. Toxicol. Sci., Vol.40, No.6, 797-803, 2015
Hiroshi Matsumoto, Fumiyo Saito, Masahiro Takeyoshi
J. Toxicol. Sci., Vol.40, No.6, 805-807, 2015
Christian Riebeling, Kristin Fischer, Andreas Luch, Andrea E.M. Seiler
J. Toxicol. Sci., Vol.40, No.6, 809-815, 2015
Yueting Shao, Daniel Figeys, Zhibin Ning, Ryan Mailloux, Hing Man Chan
J. Toxicol. Sci., Vol.40, No.6, 817-828, 2015
Kyosuke Yamashita, Hiroshi Matsumoto, Fumiyo Saito, Masahiro Takeyoshi
J. Toxicol. Sci., Vol.40, No.6, 829-836, 2015
Isao Ishii, Shotaro Kamata, Yoshifumi Hagiya, Yumi Abiko, Tadashi Kasahara, Yoshito Kumagai
J. Toxicol. Sci., Vol.40, No.6, 837-841, 2015
Kunihiko Yamashita, Shinsuke Shinoda, Saori Hagiwara, Hiroshi Miyazaki, Hiroshi Itagaki
J. Toxicol. Sci., Vol.40, No.6, 843-853, 2015
Masayuki Kimura, Sayaka Mizukami, Yousuke Watanabe, Yasuko Hasegawa-Baba, Nobuhiko Onda, Toshinori Yoshida, Makoto Shibutani
J. Toxicol. Sci., Vol.40, No.6, 855-871, 2015
Yumi Abiko, Alvaro Puga, Yoshito Kumagai
J. Toxicol. Sci., Vol.40, No.6, 873-886, 2015
Jin Li, Dao Li, Chaorong Tie, Ji Wu, Qiong Wu, Qixiong Li
J. Toxicol. Sci., Vol.40, No.6, 895-900, 2015
Jin-Yong Lee, Maki Tokumoto, Yasuyuki Fujiwara, Masahiko Satoh
J. Toxicol. Sci., Vol.40, No.6, 901-908, 2015
Yudai Kariyazono, Junki Taura, Yukiko Hattori, Yuji Ishii, Shizuo Narimatsu, Masatake Fujimura, Tomoki Takeda, Hideyuki Yamada
J. Toxicol. Sci., Vol.40, No.6, 909-916, 2015

PAGE TOP