The Journal of Toxicological Sciences

Archive

Vol. 43, No. 3, 171-240, 2018

Fan Wu, Jinying Zhang
J. Toxicol. Sci., Vol.43, No.3, 171-181, 2018
Kentaro Ando, Yuji Nakamura, Mihoko Hagiwara-Nagasawa, Hiroyuki Harada, Hiroyoshi Miyamoto, Naoki Inamura, Kan Takagi, Ai Goto, Koki Chiba, Nur Jaharat Lubna, Hiroko Izumi-Nakaseko, Atsuhiko T. Naito, Atsushi Sugiyama
J. Toxicol. Sci., Vol.43, No.3, 183-192, 2018
Naho Hirayama, Toshihiko Aki, Takeshi Funakoshi, Kanako Noritake, Kana Unuma, Koichi Uemura
J. Toxicol. Sci., Vol.43, No.3, 193-202, 2018
Yu Haranosono, Hiroki Ueoka, Gakushi Kito, Shingo Nemoto, Masaaki Kurata, Hideyuki Sakaki
J. Toxicol. Sci., Vol.43, No.3, 203-211, 2018
Shintaro Sugahara, Kumiko Fukuhara, Yuki Tokunaga, Shuhei Tsutsumi, Yuto Ueda, Masateru Ono, Katsuhisa Kurogi, Yoichi Sakakibara, Masahito Suiko, Ming-Cheh Liu, Shin Yasuda
J. Toxicol. Sci., Vol.43, No.3, 213-221, 2018
Satoshi Kitaoka, Jo Hatogai, Wataru Ochiai, Kiyoshi Sugiyama
J. Toxicol. Sci., Vol.43, No.3, 223-227, 2018
Kazuto Narita, Yuuki Ishii, Phuc Thi Hong Vo, Fumiko Nakagawa, Shinichi Ogata, Kunihiko Yamashita, Hajime Kojima, Hiroshi Itagaki
J. Toxicol. Sci., Vol.43, No.3, 229-240, 2018

PAGE TOP