The Journal of Toxicological Sciences

Archive

Vol.48, No.12, 617-663, 2023

Motomu Shimizu, Motoki Hojo, Kiyomi Ikushima, Yukio Yamamoto, Ai Maeno, Yoshimitsu Sakamoto, Naozumi Ishimaru, Yuhji Taquahashi, Jun Kanno, Akihiko Hirose, Jin Suzuki, Akiko Inomata and Dai Nakae
J. Toxicol. Sci., Vol.48, No.12, 617-639, 2023
Ryo Ayata, Motoki Fujita, Kayoko Harada, Yusuke Esaki, Yasutaka Koga, Yukari Hisamoto, Maki Asami-Noyama, Saki Takeda, Kazuki Harada and Ryosuke Tsuruta
J. Toxicol. Sci., Vol.48, No.12, 641-644, 2023
Nobuyuki Suzuki, Ryuichi Kambayashi, Ai Goto, Hiroko Izumi-Nakaseko, Yoshinori Takei, Atsuhiko T Naito and Atsushi Sugiyama
J. Toxicol. Sci., Vol.48, No.12, 645-654, 2023
Takato Hara, Reina Kumagai, Tohru Tanaka, Tsuyoshi Nakano, Tomoya Fujie, Yasuyuki Fujiwara, Chika Yamamoto and Toshiyuki Kaji
J. Toxicol. Sci., Vol.48, No.12, 655-663, 2023

PAGE TOP