The Journal of Toxicological Sciences

Archive

Vol. 35, No. 4, 425-608, 2010

Kiyoshi Wako, Yuri Kotani, Akihiko Hirose, Takuya Doi, Shuichi Hamada
J. Toxicol. Sci., Vol.35, No.4, 437-446, 2010
Masuhiro Nishimura, Kazuhisa Doi, Sanae Kishimoto, Osamu Koshitani, Shinsaku Naito, Aiko Yamauchi
J. Toxicol. Sci., Vol.35, No.4, 447-457, 2010
Anurag Payasi, Manu Chaudhary, Ankush Gupta, Vivek Kumar Dwivedi, Anuj Bhatnagar
J. Toxicol. Sci., Vol.35, No.4, 459-464, 2010
Akeem Olalekan Lawal, Elizabeth Ellis
J. Toxicol. Sci., Vol.35, No.4, 465-478, 2010
Anurag Payasi, Manu Chaudhary, Ankush Gupta, Vivek Kumar Dwivedi
J. Toxicol. Sci., Vol.35, No.4, 479-484, 2010
Munehiro Yoshida, Erika Hatakeyama, Ryota Hosomi, Seiji Kanda, Toshimasa Nishiyama, Kenji Fukunaga
J. Toxicol. Sci., Vol.35, No.4, 485-491, 2010
Akihiro Hagiwara, Norio Imai, Yuko Doi, Masashi Sano, Seiko Tamano, Toshio Omoto, Iwao Asai, Kazuo Yasuhara, Shim-mo Hayashi
J. Toxicol. Sci., Vol.35, No.4, 493-501, 2010
Kenji Adachi, Keiji Mizoguchi, Shinya Kawarada, Akio Miyoshi, Masami Suzuki, Shuichi Chiba, Toshiaki Deki
J. Toxicol. Sci., Vol.35, No.4, 503-514, 2010
Yuichiro Kanno, Yoshio Inouye
J. Toxicol. Sci., Vol.35, No.4, 515-525, 2010
Doha Yahia, Mahmoud Abd El-Nasser, Manal Abedel-Latif, Chiaki Tsukuba, Midori Yoshida, Itaru Sato, Shuji Tsuda
J. Toxicol. Sci., Vol.35, No.4, 527-533, 2010
Ena Lee, Tae Hyung Kim, Jae Seok Choi, Patra Nabanata, Na Young Kim, Mee Young Ahn, Ki Kyung Jung, Il Hyun Kang, Tae Sung Kim, Seung Jun Kwack, Kui Lea Park, Seung Hee Kim, Tae Seok Kang, Jaewon Lee, Byung Mu Lee, Hyung Sik Kim
J. Toxicol. Sci., Vol.35, No.4, 535-545, 2010
Chihiro Shimada, Kiyoshi Kano, Yu F. Sasaki, Itaru Sato, Shuji Tsuda
J. Toxicol. Sci., Vol.35, No.4, 547-554, 2010
Soo-Jin Kim, Kyung-Taek Rim, Hyeon-Yeong Kim, Jeong-Sun Yang
J. Toxicol. Sci., Vol.35, No.4, 555-562, 2010
Takumi Ishida, Yuki Matsumoto, Tomoki Takeda, Takayuki Koga, Yuji Ishii, Hideyuki Yamada
J. Toxicol. Sci., Vol.35, No.4, 563-569, 2010
Upasana Kapoor, Mithilesh Kumar Srivastava, Shipra Bhardwaj, Laxman Prasad Srivastava
J. Toxicol. Sci., Vol.35, No.4, 577-581, 2010
Kazuhiko Imaizumi, Shogo Sato, Yuko Sakakibara, Sayuri Mori, Masaki Ohkuma, Yu Kawashima, Takamasa Ban, Hiromi Sasaki, Kaoru Tachiyashiki
J. Toxicol. Sci., Vol.35, No.4, 583-589, 2010
Daekyung Kim, Seon-Heui Cha, Emiko Sato, Yoshimi Niwano, Masahiro Kohno, Zedong Jiang, Yasuhiro Yamasaki, Yukihiko Matsuyama, Kenichi Yamaguchi, Tatsuya Oda
J. Toxicol. Sci., Vol.35, No.4, 591-599, 2010
Gi-Wook Hwang, Mayumi Tobita, Tsutomu Takahashi, Shusuke Kuge, Kayoko Kita, Akira Naganuma
J. Toxicol. Sci., Vol.35, No.4, 601-604, 2010
Masaya Uchida, Hiroshi Nakamura, Yoshihiro Kagami, Teruhiko Kusano, Koji Arizono
J. Toxicol. Sci., Vol.35, No.4, 605-608, 2010
Satoshi Nishikawa, Tatsuhiro Yamashita, Toshio Imai, Midori Yoshida, Yuki Sakuratani, Jun Yamada, Akihiko Maekawa, Makoto Hayashi
J. Toxicol. Sci., Vol.35, No.4, E1-E8, 2010

PAGE TOP