The Journal of Toxicological Sciences

Archive

Vol.47, No.9, 349-387, 2022

Tomomi Yoda, Tomoaki Tochitani, Toru Usui, Mami Kouchi, Hiroshi Inada, Takuomi Hosaka, Yuichiro Kanno, Izuru Miyawaki, Kouichi Yoshinari
J. Toxicol. Sci., Vol.47, No.9, 359-373, 2022
Hiromu Sugawara, Hiroaki Norimoto, Zhiwen Zhou
J. Toxicol. Sci., Vol.47, No.9, 375-380, 2022
Madoka Sawai, Yuu Miyauchi, Takumi Ishida, Shinji Takechi
J. Toxicol. Sci., Vol.47, No.9, 381-387, 2022

PAGE TOP