The Journal of Toxicological Sciences

Archive

Vol. 37, No. 1, 1-222, 2012

Mohamed Mohany, Mostafa El-Feki, Inas Refaat, Olivier Garraud, Gamal Badr
J. Toxicol. Sci., Vol.37, No.1, 1-11, 2012
Haslan Roslie, Kok Meng Chan, Nor Fadilah Rajab, Saraswathi S. Velu, Syed Abd. Illah Alyahya Syed Abd. Kadir, Irmaizatussyehdany Bunyamin, Jean-Frédéric Faizal Weber, Noel F. Thomas, Abu Bakar Abdul Majeed, Glenn Myatt, Salmaan Hussain Inayat-Hussain
J. Toxicol. Sci., Vol.37, No.1, 13-21, 2012
Hiroyuki Asano, Satoki Fukunaga, Yoshihito Deguchi, Satoshi Kawamura, Mutsumi Inaba
J. Toxicol. Sci., Vol.37, No.1, 23-31, 2012
Yoshimasa Kurata, Futoshi Makinodan, Nobuaki Shimamura, Masanobu Katoh
J. Toxicol. Sci., Vol.37, No.1, 33-49, 2012
Chongtham Rajlakshmi, Jagat Kumar Roy, Amit Kumar Rai, Asima Bhattacharyya, Bajarang Lal Pandey
J. Toxicol. Sci., Vol.37, No.1, 51-61, 2012
Mutsuko Hirata-Koizumi, Sakiko Fujii, Masatoshi Furukawa, Atsushi Ono, Akihiko Hirose
J. Toxicol. Sci., Vol.37, No.1, 63-79, 2012
Tomoko Fujitani, Ken-ichi Ohyama, Akihiko Hirose, Tetsuji Nishimura, Dai Nakae, Akio Ogata
J. Toxicol. Sci., Vol.37, No.1, 81-89, 2012
Toshinori Yoshida, Naoki Ikemi, Yukiko Takeuchi, Koichi Ebino, Sayuri Kojima, Yuko Chiba, Nobuaki Nakashima, Hisao Kawakatsu, Machiko Saka, Takanori Harada
J. Toxicol. Sci., Vol.37, No.1, 91-104, 2012
Kozue Yaginuma-Sakurai, Katsuyuki Murata, Miyuki Iwai-Shimada, Kunihiko Nakai, Naoyuki Kurokawa, Nozomi Tatsuta, Hiroshi Satoh
J. Toxicol. Sci., Vol.37, No.1, 123-130, 2012
Koichi Tomoda, Kaoru Kubo, Yasue Nishii, Yoshifumi Yamamoto, Masanori Yoshikawa, Hiroshi Kimura
J. Toxicol. Sci., Vol.37, No.1, 131-138, 2012
Mohd Javed Akhtar, Maqusood Ahamed, Mohd Fareed, Salman A. Alrokayan, Sudhir Kumar
J. Toxicol. Sci., Vol.37, No.1, 139-148, 2012
Yasuhiro Nakamura, Ken-ichi Ohba, Keiji Suzuki, Hisayoshi Ohta
J. Toxicol. Sci., Vol.37, No.1, 149-156, 2012
Qun Chen, Yan Gao, XiBin Kao, JingHong Chen, WanLi Xue, YongMin Xiong, ZhiLun Wang
J. Toxicol. Sci., Vol.37, No.1, 157-167, 2012
Kyoumi Nakazato, Katsuyuki Nakajima, Takamitsu Nakano, Tsukasa Kodaira, Kenji Nakayama, Masahiko Satoh, Takeaki Nagamine
J. Toxicol. Sci., Vol.37, No.1, 169-175, 2012
Atsumi Yamaguchi, Tomoko Fujitani, Ken-ichi Ohyama, Dai Nakae, Akihiko Hirose, Tetsuji Nishimura, Akio Ogata
J. Toxicol. Sci., Vol.37, No.1, 177-189, 2012
Nobuhiko Miura, Yukie Yanagiba, Katsumi Ohtani, Masaharu Mita, Masako Togawa, Tatsuya Hasegawa
J. Toxicol. Sci., Vol.37, No.1, 191-196, 2012
Kazuhisa Hara, Tetsuya Matsuoka, Takuma Hara, Kei Wakabayashi, Mutsumi Kanda, Ryo Ando, Takumi Yamashita
J. Toxicol. Sci., Vol.37, No.1, 197-205, 2012
Tetsuya Matsuoka, Yasumoto Mizoguchi, Ryo Haneda, Ema Otsuka, Hiroyasu Mizuguchi, Kazuya Fukuda, Tsutomu Ishikawa, Kazuko Tsurumoto, Maki Noguchi, Sachiko Tamai, Yuzo Asano
J. Toxicol. Sci., Vol.37, No.1, 207-214, 2012
Anuran Chatterjee, Inna Diordieva, Kenji Yumoto, Ruth K. Globus, Sharmila Bhattacharya
J. Toxicol. Sci., Vol.37, No.1, 215-217, 2012
Masayuki Uehara, Ayako Nishio, Satoshi Inoue, Kiyoshi Matsumoto
J. Toxicol. Sci., Vol.37, No.1, 219-222, 2012

PAGE TOP