The Journal of Toxicological Sciences

Archive

Vol.45, No.12, 737-807, 2020

Fabíola de Azevedo Mello, Beatriz Bertholace Magalhaes Silva, Emmanuela Beatriz Vantini Barreiro, Isabela Benes Franco, Isabela Melo Nogueira, Pedro Henrique Nahas Chagas, José Luiz Santos Parizi, Danillo Roberto Pereira, Renata Calciolari Rossi, Gisele Alborghetti Nai
J. Toxicol. Sci., Vol.45, No.12, 737-750, 2020
Yusuke Kamiya, Mayu Yanagi, Shiori Hina, Kazuki Shigeta, Tomonori Miura, Hiroshi Yamazaki
J. Toxicol. Sci., Vol.45, No.12, 763-767, 2020
Yuichiro Takanami, Nobumasa Kitamura, Shigeaki Ito
J. Toxicol. Sci., Vol.45, No.12, 769-782, 2020
Yukino Kobayashi, Ami Oguro, Erina Yagi, Akira Mitani, Suguru N. Kudoh, Susumu Imaoka
J. Toxicol. Sci., Vol.45, No.12, 783-794, 2020
Takato Hara, Misato Saeki, Yuichi Negishi, Toshiyuki Kaji, Chika Yamamoto
J. Toxicol. Sci., Vol.45, No.12, 795-800, 2020
Tomoya Fujie, Yusuke Ozaki, Fukuta Takenaka, Misaki Nishio, Takato Hara, Yasuyuki Fujiwara, Chika Yamamoto, Toshiyuki Kaji
J. Toxicol. Sci., Vol.45, No.12, 801-806, 2020
Nho Cong Luong, Yumi Abiko, Takahiro Shibata, Koji Uchida, Eiji Warabi, Midori Suzuki, Takuya Noguchi, Atsushi Matsuzawa, Yoshito Kumagai
J. Toxicol. Sci., Vol.45, No.12, 807-807, 2020

PAGE TOP