The Journal of Toxicological Sciences

Archive

Vol. 35, No. 1, 1-135, 2010

William J. Waddell
J. Toxicol. Sci., Vol.35, No.1, 1-8, 2010
Firouz Ebrahimi, Mohammad Javad Rasaee, Seyed Latif Mousavi, Valiollah Babaeipour
J. Toxicol. Sci., Vol.35, No.1, 9-19, 2010
Noriko Okahashi, Takashi Ikeda, Shuichi Kai, Shinichi Komatsu, Hajime Matsui, Yasuhiro Yamashita, Keiji Yamamoto, Fumio Sagami
J. Toxicol. Sci., Vol.35, No.1, 21-31, 2010
Jeong-Woong Park, Jin Young Yoon, Yu Jin Kim, Sun Young Kyung, Sang Pyo Lee, Sung Hwan Jeong, Chanil Moon
J. Toxicol. Sci., Vol.35, No.1, 33-39, 2010
Nagaraja Haleagrahara, Kumar Ponnusamy
J. Toxicol. Sci., Vol.35, No.1, 41-47, 2010
Kunioki Hayashi, Ai Nakae, Yukie Fukushima, Kazuya Sakamoto, Tsutomu Furuichi, Kana Kitahara, Yukiko Miyazaki, Chisato Ikenoue, Satoshi Matumoto, Takayoshi Toda
J. Toxicol. Sci., Vol.35, No.1, 49-55, 2010
Shigeaki Takami, Toshio Imai, Young-Man Cho, Masao Hirose, Akiyoshi Nishikawa
J. Toxicol. Sci., Vol.35, No.1, 57-68, 2010
Meilan Jin, Yasuaki Dewa, Masaomi Kawai, Jihei Nishimura, Yukie Saegusa, Sayaka Kemmochi, Tomoaki Harada, Makoto Shibutani, Kunitoshi Mitsumori
J. Toxicol. Sci., Vol.35, No.1, 69-78, 2010
Katsumi Kobayashi, Yuki Sakuratani, Takemaru Abe, Satoshi Nishikawa, Jun Yamada, Akihiko Hirose, Eiichi Kamata, Makoto Hayashi
J. Toxicol. Sci., Vol.35, No.1, 79-85, 2010
Akihiro Hagiwara, Norio Imai, Takamasa Numano, Hironao Nakashima, Seiko Tamano, Kazushi Sakaue, Kiyofumi Tanaka, Kazuo Yasuhara, Shim-mo Hayashi
J. Toxicol. Sci., Vol.35, No.1, 87-96, 2010
Norihito Matsumoto, Akira Akimoto, Hiroyuki Kawashima, Soonih Kim
J. Toxicol. Sci., Vol.35, No.1, 97-100, 2010
Takuya Uchikawa, Akira Yasutake, Yoshimitsu Kumamoto, Isao Maruyama, Shoichiro Kumamoto, Yotaro Ando
J. Toxicol. Sci., Vol.35, No.1, 101-105, 2010
Mika Senzui, Toshiaki Tamura, Keiko Miura, Yoshiaki Ikarashi, Yoshiteru Watanabe, Makiko Fujii
J. Toxicol. Sci., Vol.35, No.1, 107-113, 2010
Hideko Sone, Masahiro Okura, Hiroko Zaha, Wataru Fujibuchi, Takeaki Taniguchi, Hiromi Akanuma, Reiko Nagano, Seiichiro Ohsako, Junzo Yonemoto
J. Toxicol. Sci., Vol.35, No.1, 115-123, 2010
Shota Takumi, Hirokazu Kimura, Hiromi Matsusaki, Sadahiro Kawazoe, Nobuaki Tominaga, Koji Arizono
J. Toxicol. Sci., Vol.35, No.1, 125-129, 2010
Masafumi Miyazaki, Ippei Nakagawa, Shigeru Koga, Yasushi Kasahara, Matthew P. Patricelli
J. Toxicol. Sci., Vol.35, No.1, 131-135, 2010

PAGE TOP