The Journal of Toxicological Sciences

Archive

Vol.43, No.8, 485-529, 2018

Min-Seok Kim, Jin-Young Han, Sung-Hwan Kim, Hyung-Young Kim, Doin Jeon, Kyuhong Lee
J. Toxicol. Sci., Vol.43, No.8, 485-492, 2018
Takehito Isobe, Masaki Honda, Ryuichi Komatsu, Mitsuyasu Tabo
J. Toxicol. Sci., Vol.43, No.8, 493-506, 2018
Nur Jaharat Lubna, Yuji Nakamura, Mihoko Hagiwara-Nagasawa, Ai Goto, Koki Chiba, Kumiko Kitta, Hiroko Izumi-Nakaseko, Kentaro Ando, Atsuhiko T. Naito, Yasuki Akie, Atsushi Sugiyama
J. Toxicol. Sci., Vol.43, No.8, 507-512, 2018
Kunihiko Yamashita, Hiroshi Miyazaki, Shinsuke Shinoda, Saori Hagiwara, Hirohito Takahashi, Hiroshi Itagaki
J. Toxicol. Sci., Vol.43, No.8, 513-520, 2018
Ryuji Watari, Motoharu Kakiki, Ayumi Oshikata, Toshiaki Takezawa, Chihiro Yamasaki, Yuji Ishida, Chise Tateno, Yukie Kuroda, Seiichi Ishida, Kazutomi Kusano
J. Toxicol. Sci., Vol.43, No.8, 521-529, 2018

PAGE TOP