The Journal of Toxicological Sciences

Archive

Vol. 36, No. 1, 1-143, 2011

Tomoyo Hashida, Yaichiro Kotake, Shigeru Ohta
J. Toxicol. Sci., Vol.36, No.1, 1-7, 2011
Jun Hirao, Masatoshi Nishimura, Shingo Arakawa, Noriyo Niino, Kazuhiko Mori, Tadashi Furukawa, Atsushi Sanbuissho, Sunao Manabe, Masugi Nishihara, Yuji Mori
J. Toxicol. Sci., Vol.36, No.1, 9-22, 2011
Ryo Yamashita, Atsushi Oshima, Yasuko Hasegawa-Baba, Masaru Wada, Kazumoto Shibuya
J. Toxicol. Sci., Vol.36, No.1, 43-54, 2011
Kosuke Kawamoto, Itaru Sato, Shuji Tsuda, Midori Yoshida, Kaori Yaegashi, Norimitsu Saito, Wei Liu, Yihe Jin
J. Toxicol. Sci., Vol.36, No.1, 55-62, 2011
Katsumi Kobayashi, Yuki Sakuratani, Takemaru Abe, Kazuko Yamazaki, Satoshi Nishikawa, Jun Yamada, Akihiko Hirose, Eiichi Kamata, Makoto Hayashi
J. Toxicol. Sci., Vol.36, No.1, 63-71, 2011
Minoru Yoshida, Megumi Suzuki, Masahiko Satoh, Akira Yasutake, Chiho Watanabe
J. Toxicol. Sci., Vol.36, No.1, 73-80, 2011
Mian-Ying Wang, Jenae Hurn, Lin Peng, Diane Nowicki, Gary Anderson
J. Toxicol. Sci., Vol.36, No.1, 81-85, 2011
Chang-Eui Hong, Su-Yun Lyu
J. Toxicol. Sci., Vol.36, No.1, 87-93, 2011
Tadashi Uchino, Yoshiaki Ikarashi, Tetsuji Nishimura
J. Toxicol. Sci., Vol.36, No.1, 95-100, 2011
Yu Kawashima, Yui Someya, Shogo Sato, Ken Shirato, Manabu Jinde, Sanshi Ishida, Shunta Akimoto, Kyoko Kobayashi, Yuko Sakakibara, Yuko Suzuki, Kaoru Tachiyashiki, Kazuhiko Imaizumi
J. Toxicol. Sci., Vol.36, No.1, 101-108, 2011
Kazuhiko Imaizumi, Shogo Sato, Mari Kumazawa, Natsuko Arai, Shoko Aritoshi, Shunta Akimoto, Yuko Sakakibara, Yu Kawashima, Kaoru Tachiyashiki
J. Toxicol. Sci., Vol.36, No.1, 109-116, 2011
Koichi Akiyama, Tomoko Iwaki, Naoko Sugimoto, Soracom Chardwiriyapreecha, Miyuki Kawano, Sogo Nishimoto, Takuya Sugahara, Takayuki Sekito, Yoshimi Kakinuma
J. Toxicol. Sci., Vol.36, No.1, 117-120, 2011
Takuya Uchikawa, Yoshimitsu Kumamoto, Isao Maruyama, Shoichiro Kumamoto, Yotaro Ando, Akira Yasutake
J. Toxicol. Sci., Vol.36, No.1, 121-126, 2011
Maki Tokumoto, Tomoaki Ohtsu, Akiko Honda, Yasuyuki Fujiwara, Hisamitsu Nagase, Masahiko Satoh
J. Toxicol. Sci., Vol.36, No.1, 127-129, 2011
Motohiro Shiotani, Kyoko Nakano, Emiko Yamauchi, Yoshiya Oda, Satoru Hosokawa, Toyohiko Aoki
J. Toxicol. Sci., Vol.36, No.1, 131-133, 2011
Yuri Shimizu, Hitomi Fujishiro, Kanako Matsumoto, Daigo Sumi, Masahiko Satoh, Seiichiro Himeno
J. Toxicol. Sci., Vol.36, No.1, 135-139, 2011
Yasuyuki Fujiwara, Akiko Honda, Chika Yamamoto, Toshiyuki Kaji, Masahiko Satoh
J. Toxicol. Sci., Vol.36, No.1, 141-143, 2011

PAGE TOP