The Journal of Toxicological Sciences

Archive

Vol. 42, No. 1, 1-119, 2017

Takeshi Toyoda, Young-Man Cho, Jun-ichi Akagi, Yasuko Mizuta, Kohei Matsushita, Akiyoshi Nishikawa, Katsumi Imaida, Kumiko Ogawa
J. Toxicol. Sci., Vol.42, No.1, 1-11, 2017
Tomoki Takeda, Yuki Matsuo, Kyoko Nishida, Akihisa Fujiki, Yukiko Hattori, Takayuki Koga, Yuji Ishii, Hideyuki Yamada
J. Toxicol. Sci., Vol.42, No.1, 13-23, 2017
Eiki Kimura, Ken-ichiro Kubo, Toshihiro Endo, Kazunori Nakajima, Masaki Kakeyama, Chiharu Tohyama
J. Toxicol. Sci., Vol.42, No.1, 25-30, 2017
Junya Morita, Tomoko Izumi, Bunichiro Ogawa, Yoshiki Ban, Hironori Takagi, Minoru Sasaki, Shunsuke Tsutsumi
J. Toxicol. Sci., Vol.42, No.1, 31-42, 2017
Jian Ji, Pei Zhu, Chao Sun, Jiadi Sun, Lu An, Yinzhi Zhang, Xiulan Sun
J. Toxicol. Sci., Vol.42, No.1, 43-52, 2017
Jinle Lin, Jun Tian, Li Wang, Weigang Wu, Huaying Li, Xueyan Wang, Xiaobin Zeng, Wenwu Zhang
J. Toxicol. Sci., Vol.42, No.1, 53-61, 2017
Wanida Tungkum, Pichaya Jumnongprakhon, Chainarong Tocharus, Piyarat Govitrapong, Jiraporn Tocharus
J. Toxicol. Sci., Vol.42, No.1, 63-71, 2017
Satoshi Tamai, Takuma Iguchi, Noriyo Niino, Kei Mikamoto, Ken Sakurai, Ayako Sayama, Hitomi Shimoda, Wataru Takasaki, Kazuhiko Mori
J. Toxicol. Sci., Vol.42, No.1, 73-84, 2017
Takao Tobe, Koji Ueda, Akira Aoki, Yoshinori Okamoto, Nakao Kojima, Hideto Jinno
J. Toxicol. Sci., Vol.42, No.1, 85-91, 2017
Hirofumi Yokoyama, Yuji Nakamura, Hiroyuki Saito, Yukitoshi Nagayama, Kiyotaka Hoshiai, Takeshi Wada, Hiroko Izumi-Nakaseko, Kentaro Ando, Yasuki Akie, Atsushi Sugiyama
J. Toxicol. Sci., Vol.42, No.1, 93-101, 2017
Sayoko Ito-Harashima, Yui Mizutani, Motoshi Nishimura, Hyo Jeong Kim, Yeo Jin Kim, Hyun Soo Kim, Ji Hye Bae, Preeyaporn Koedrith, Masanobu Kawanishi, Young Rok Seo, Takashi Yagi
J. Toxicol. Sci., Vol.42, No.1, 103-109, 2017
Yo Shinoda, Tsutomu Takahashi, Jiro Akimoto, Megumi Ichikawa, Hiromi Yamazaki, Atsushi Narumi, Shigenobu Yano, Yasuyuki Fujiwara
J. Toxicol. Sci., Vol.42, No.1, 111-119, 2017

PAGE TOP