The Journal of Toxicological Sciences

Archive

Vol.43, No.12, 697-768, 2018

Abdelli Nouara, Peng Lü, Liang Chen, Yan Pan, Yanhua Yang, Keping Chen
J. Toxicol. Sci., Vol.43, No.12, 697-709, 2018
Tomofumi Fujino, Rina Yokokawa, Toshiyuki Oshima, Makio Hayakawa
J. Toxicol. Sci., Vol.43, No.12, 711-715, 2018
Galen Guo, Emmanuel Yumvihoze, Alexandre J. Poulain, Hing Man Chan
J. Toxicol. Sci., Vol.43, No.12, 717-725, 2018
Shigeru Yamada, Daiju Yamazaki, Yasunari Kanda
J. Toxicol. Sci., Vol.43, No.12, 727-734, 2018
Takato Hara, Yoshihiro Nonaka, Shuji Yasuike, Toshiyuki Kaji, Chika Yamamoto
J. Toxicol. Sci., Vol.43, No.12, 735-740, 2018
Yutaka Kimura, Mika Watanabe, Noriyuki Suzuki, Tomoko Iwaki, Kohji Yamakage, Koichi Saito, Yoshihiro Nakajima, Chizu Fujimura, Yoshihiro Ohmiya, Takashi Omori, Hajime Kojima, Setsuya Aiba
J. Toxicol. Sci., Vol.43, No.12, 741-749, 2018
Mariko Sugiyama, Masaharu Akita, Nathalie Alépée, Miyuki Fujishiro, Shigenobu Hagino, Yuki Handa, Hidefumi Ikeda, Noriyasu Imai, Setsuko Jitsukawa, Masakazu Katoh, Koji Kurihara, Daiki Kyotani, Shigeyuki Nomura, Yuko Okamoto, Hidenobu Okumura, Takashi Omori, Kenji Sugibayashi, Hiroaki Todo, Akemi Toyoda, Yasuo Ohno
J. Toxicol. Sci., Vol.43, No.12, 751-768, 2018

PAGE TOP