The Journal of Toxicological Sciences

Archive

Vol.47, No.7, 269-308, 2022

Tomoaki Tochitani, Yasuhiro Sasaki, Naoe Nishimura, Yuta Fujii, Takayuki Iwaisako, Naohisa Umeya, Masayo Hashimoto, Hiroshi Inada, Kazuhiro Chihara, Izuru Miyawaki
J. Toxicol. Sci., Vol.47, No.7, 269-276, 2022
Koya Sato, Seigo Sanoh, Yuji Ishida, Chise Tateno, Shigeru Ohta, Yaichiro Kotake
J. Toxicol. Sci., Vol.47, No.7, 277-288, 2022
Ryo Ichikawa, Sosuke Masuda, Junta Nakahara, Mio Kobayashi, Risako Yamashita, Suzuka Uomoto, Ohshima Kanami, Erika Hara, Yuko Ito, Makoto Shibutani, Toshinori Yoshida
J. Toxicol. Sci., Vol.47, No.7, 289-300, 2022
Ikuro Takakura, Tomoyuki Kishida, Ryohei Yokoi, Shinji Souma
J. Toxicol. Sci., Vol.47, No.7, 301-308, 2022

PAGE TOP