The Journal of Toxicological Sciences

Archive

Vol. 39, No. 4, 515-685, 2014

Takahito Nishiyama, Nahoko Hayashi, Naoki Kakurai, Hiromi Yanagita, Ai Kuriyama, Chika Miyamoto, Yumi Ishihara, Kenichiro Ogura, Tomokazu Ohnuma, Akira Hiratsuka
J. Toxicol. Sci., Vol.39, No.4, 515-521, 2014
Azza M. Abdel-Aty, Ahmed F. Wahby
J. Toxicol. Sci., Vol.39, No.4, 523-536, 2014
Koji Mori, Atsushi Kumano, Toshihisa Kodama, Shigeyuki Takiguchi, Naomi Takano, Kohei Kumada, Kana Hatao, Takashi Kimura
J. Toxicol. Sci., Vol.39, No.4, 537-544, 2014
Mika Kitsukawa, Hiromi Tsuchiyama, Akihisa Maeda, Keiyu Oshida, Yohei Miyamoto
J. Toxicol. Sci., Vol.39, No.4, 545-550, 2014
Masayuki Ohyama, Hideki Tachi, Chika Minejima, Takayuki Kameda
J. Toxicol. Sci., Vol.39, No.4, 551-559, 2014
Minoru Yoshida, Akiko Honda, Chiho Watanabe, Masahiko Satoh, Akira Yasutake
J. Toxicol. Sci., Vol.39, No.4, 561-570, 2014
Ryuhei Shimizu, Masakazu Umezawa, Saki Okamoto, Atsuto Onoda, Mariko Uchiyama, Ken Tachibana, Shiho Watanabe, Shuhei Ogawa, Ryo Abe, Ken Takeda
J. Toxicol. Sci., Vol.39, No.4, 571-578, 2014
Naoteru Koseki, Jiro Deguchi, Akihito Yamashita, Izuru Miyawaki, Hitoshi Funabashi
J. Toxicol. Sci., Vol.39, No.4, 579-600, 2014
Xiao Run-mei, Wang Jun-jun, Chen Jing-ya, Sun Li-juan, Chen Yong
J. Toxicol. Sci., Vol.39, No.4, 609-614, 2014
Yasutaka Kuroda, Yutaka Takahashi, Hitoshi Sakaguchi, Kayoko Matsunaga, Tamio Suzuki
J. Toxicol. Sci., Vol.39, No.4, 615-623, 2014
Dong-Kyeong Kim, Jung-Duck Park, Byung-Sun Choi
J. Toxicol. Sci., Vol.39, No.4, 625-635, 2014
Wei-Jie Wang, Mei-Hua Cheng, Mao-Feng Sun, Sheng-Feng Hsu, Ching-Sung Weng
J. Toxicol. Sci., Vol.39, No.4, 637-643, 2014
Xianwei Mo, Hao Lai, Yang Yang, Jun Xiao, Ke He, Chao Liu, Jiansi Chen, Yuan Lin
J. Toxicol. Sci., Vol.39, No.4, 645-653, 2014
Yu Haranosono, Masaaki Kurata, Hideyuki Sakaki
J. Toxicol. Sci., Vol.39, No.4, 655-664, 2014
Midori Kamei, Atsushi Miyajima, Mari Fujisawa, Yuka Matsuoka, Takashi Hirota
J. Toxicol. Sci., Vol.39, No.4, 665-670, 2014
Yong-Sheng Tian, Xiao-Fen Jin, Xiao-Yan Fu, Wei Zhao, Hong-Juan Han, Bo Zhu, Man- Liu, Quan-Hong Yao
J. Toxicol. Sci., Vol.39, No.4, 671-679, 2014
Mehmet Agilli, Tuncer Cayci, Yasemin Gulcan Kurt, Fevzi Nuri Aydin
J. Toxicol. Sci., Vol.39, No.4, 681-681, 2014
Mounira Khelifi, Amira Zarrouk, Thomas Nury, Sâad Saguem, Jean-Marc Riedinger, Gérard Lizard
J. Toxicol. Sci., Vol.39, No.4, 683-684, 2014
Meilan Jin, Aki Kijima, Yuta Suzuki, Daisuke Hibi, Yuji Ishii, Takehiko Nohmi, Akiyoshi Nishikawa, Kumiko Ogawa, Takashi Umemura
J. Toxicol. Sci., Vol.39, No.4, 685-685, 2014

PAGE TOP