The Journal of Toxicological Sciences

Archive

Vol.44, No.12, 821-876, 2019

Sayaka Wanibuchi, Yusuke Yamamoto, Ayako Sato, Toshihiko Kasahara, Masaharu Fujita
J. Toxicol. Sci., Vol.44, No.12, 821-832, 2019
Koichi Arakawa, Yugo Ikeyama, Tomoyuki Sato, Masahiro Segawa, Shuichi Sekine, Kousei Ito
J. Toxicol. Sci., Vol.44, No.12, 833-843, 2019
Takato Hara, Shihoko Nakano, Yuki Kitamura, Chika Yamamoto, Shuji Yasuike, Toshiyuki Kaji
J. Toxicol. Sci., Vol.44, No.12, 845-848, 2019
Natsumi Hattori, Asuka Kaizaki-Mitsumoto, Kyoko Hataoka, Satoshi Numazawa
J. Toxicol. Sci., Vol.44, No.12, 849-857, 2019
Masanobu Kawanishi, Yuuta Hisatomi, Yoshimitsu Oda, Chiaki Shimohara, Yuta Tsunematsu, Michio Sato, Yuichiro Hirayama, Noriyuki Miyoshi, Yuji Iwashita, Yuko Yoshikawa, Haruhiko Sugimura, Michihiro Mutoh, Hideki Ishikawa, Keiji Wakabayashi, Takashi Yagi, Kenji Watanabe
J. Toxicol. Sci., Vol.44, No.12, 871-876, 2019

PAGE TOP