The Journal of Toxicological Sciences

Archive

Vol. 42, No. 6, 663-814, 2017

Yoshihisa Kato, Aki Fujii, Koichi Haraguchi, Yukiko Fujii, Kazutaka Atobe, Tetsuya Endo, Osamu Kimura, Nobuyuki Koga, Chiho Ohta, Shizuo Yamada, Masakuni Degawa
J. Toxicol. Sci., Vol.42, No.6, 663-669, 2017
Masaaki Miyata, Kouhei Shinno, Tomoki Kinoshita, Yuichi Kinoshita, Yoshimasa Sugiura
J. Toxicol. Sci., Vol.42, No.6, 671-681, 2017
Takehiro Nakamura, Eiko Yoshida, Tomoya Fujie, Fumihiko Ogata, Chika Yamamoto, Naohito Kawasaki, Toshiyuki Kaji
J. Toxicol. Sci., Vol.42, No.6, 683-687, 2017
Kenichiro Kasahara, Yachiyo Fukunaga, Saori Igura, Rie Andoh, Tsubasa Saito, Isamu Suzuki, Hiroyuki Kanemitsu, Daisuke Suzuki, Ken Goto, Daichi Nakamura, Masahiro Mochizuki, Masahiko Yasuda, Ryo Inoue, Kazutoshi Tamura, Mariko Nagatani
J. Toxicol. Sci., Vol.42, No.6, 689-705, 2017
Yoshikazu Taketa, Hiroshi Mineshima, Etsuko Ohta, Kyoko Nakano-Ito
J. Toxicol. Sci., Vol.42, No.6, 707-713, 2017
Melanie K. Bothe, Christoph Meyer, Udo Mueller, Jean-Christophe Queudot, Virginie Roger, Johannes Harleman, Martin Westphal
J. Toxicol. Sci., Vol.42, No.6, 715-721, 2017
Tomohiko Irie, Tsuyoshi Kawakami, Kaoru Sato, Makoto Usami
J. Toxicol. Sci., Vol.42, No.6, 723-729, 2017
Mahammed Moniruzzaman, Puja Midday, Anindita Dhara, Debjit Das, Indranath Ghosal, Debosree Mukherjee, Suman Bhusan Chakraborty
J. Toxicol. Sci., Vol.42, No.6, 731-740, 2017
Satoshi Furukawa, Naho Tsuji, Yoshiyuki Kobayashi, Yoshikazu Yamagishi, Seigo Hayashi, Masayoshi Abe, Yusuke Kuroda, Masayuki Kimura, Chisato Hayakawa, Akihiko Sugiyama
J. Toxicol. Sci., Vol.42, No.6, 741-753, 2017
Arisa Higa, Hirotaka Hoshi, Yuka Yanagisawa, Emi Ito, Gaku Morisawa, Jun-ichi Imai, Shinya Watanabe, Motoki Takagi
J. Toxicol. Sci., Vol.42, No.6, 755-761, 2017
Lifeng Yang, Fan Dai, Lian Tang, Yulan Le, Wenjuan Yao
J. Toxicol. Sci., Vol.42, No.6, 763-771, 2017
Yu Okuda, Masahiko Kushida, Hiroko Kikumoto, Yoshimasa Nakamura, Hashihiro Higuchi, Satoshi Kawamura, Samuel M. Cohen, Brian G. Lake, Tomoya Yamada
J. Toxicol. Sci., Vol.42, No.6, 773-788, 2017
Wataru Watanabe, Akihiko Hirose, Tomomi Takeshita, Seiko Hashiguchi, Kentaro Sakata, Katsuhiko Konno, Aki Miyauchi, Toshi Akashi, Hiroki Yoshida, Chihiro Sugita, Masahiko Kurokawa
J. Toxicol. Sci., Vol.42, No.6, 789-795, 2017
Masahiko Yamaguchi, Daisuke Araki, Takeshi Kanamori, Yasuko Okiyama, Hirokazu Seto, Masaki Uda, Masahito Usami, Yutaka Yamamoto, Takuji Masunaga, Hitoshi Sasa
J. Toxicol. Sci., Vol.42, No.6, 797-814, 2017

PAGE TOP